Blogs

Communicatie & het moderne Intranet

Communicatie is een van de meest belangrijke aspecten van een goede (onderlinge) samenwerking. Zowel zakelijk en privé is communicatie een elementair onderdeel om samen zaken voor elkaar te krijgen en gewenste doelen te bereiken. Lees hier hoe Be-Sync u hierbij helpt met een moderne intranet.

In een zakelijke omgeving zijn er over het algemeen verschillende overlegstructuren opgezet voor een specifieke communicatie. Daarnaast is er een Intranet voor de meer algemene communicatie. De afgelopen paar jaren heeft het Intranet een behoorlijke verandering ondergaan en is bijvoorbeeld een stuk interactiever geworden. Voorheen was het erg statisch en werd er alleen door aangewezen personen op gepubliceerd. Tegenwoordig is er een flinke slag geslagen ter modernisering: interactiever, dynamischer en socialer in hun opzet en werkwijze.

Be-Sync is inmiddels zeer ervaren door de implementatie bij bedrijven die al gekozen hebben voor, of de overstap hebben gezet naar een modern Intranet. Het interactieve, sociale Intranet ‘in de broekzak’ is de standaard geworden waarbij de medewerkers zelf ook een actieve rol innemen, bijvoorbeeld door het plaatsen van berichten (die eventueel vooraf gecontroleerd kunnen worden) waardoor de organisatie goed met elkaar over allerlei zaken in gesprek kan zijn en blijven.

Het spreekt voor zich dat het Intranet de startplek blijft voor alle soorten informatie die beschikbaar dient te zijn, zoals het laatste nieuws op bedrijfsniveau, het raadplegen van beleidsregels of -documenten, projectinformatie en aanstaande gebeurtenissen of verjaardagen en jubilea.

Binnen Office 365 biedt SharePoint Online een uitstekende basis voor een Intranet dat voldoet aan alle nieuwe en moderne eisen.

Ook geïnteresseerd in een modern of een nieuw Intranet? Wij komen graag bij u langs om hierover van gedachten te wisselen!