nieuws

Zo'n 17 jaar geleden kwam de eerste versie van SharePoint op de markt. Sindsdien heeft de ontwikkeling van het platform door Microsoft verre van stilgelegen en dit zal in de toekomst ook niet veranderen. Hierdoor is het een betrouwbare basis (geworden) voor de dagelijkse manier van (samen)werken bij inmiddels vele grote en kleine bedrijven.

SharePoint is een uitermate geschikt platform voor online samenwerken, document- en procesmanagement. Daarbij is het de laatste jaren met de integratie van Office 365 applicaties steeds gemakkelijker geworden om reeds beschikbare (ERP-, CRM-) informatie te koppelen aan SharePoint als Informatieportaal. Zodoende ontstaat een centrale en optimale ontsluiting van onder andere documenten en andere (project) gerelateerde ERP of CRM informatie, die volledig up-to-date en snel te lokaliseren zijn.

In diverse sectoren zien we steeds meer van deze Informatieportalen, waarin informatie en kennis wordt gedeeld naar de keten(partners). Door een goede koppeling met ERP-, CRM-, projectmanagement- en financiële systemen kunnen bedrijven hun vaak grote hoeveelheid aan informatie op een efficiënte en prettige manier delen. Denk hierbij aan Klantportalen, Onderaannemersportalen of een Medewerkersportaal. Een dergelijk digitaal portaal in SharePoint biedt dus de mogelijkheid om enerzijds op een snelle, efficiënte manier in contact te staan met uw interne collega’s en anderzijds tot het samen werken met klanten / opdrachtgevers en ketenpartners.

Voorbeeld: met een webshop vindt een koppeling plaats tussen het ERP systeem en SharePoint. De webshop zelf is opgezet in SharePoint in een bedrijfsspecifieke huisstijl, waarbij gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld materieel rechtstreeks worden gehaald uit het ERP systeem en weer teruggestuurd. Op deze manier wordt reeds beschikbare informatie dus op efficiënte wijze hergebruikt vanuit het ERP bronsysteem.

Met de componenten binnen Office 365 heeft u alle ingrediënten om te komen tot een gebruiksvriendelijke, flexibele en betaalbare oplossing binnen uw bedrijf. Of het nu gaat om een bedrijfsinformatieportaal (Intranet) of een Materieel Webshop, met Office 365 is dit allemaal te realiseren. Ook Microsoft Teams is één van de componenten en is de centrale hub in Office 365, het biedt uw bedrijf de mogelijkheid om verschillende afdelingen of projectteams te laten werken in een eigen teamomgeving. In een team kan op efficiënte wijze gewerkt worden aan taken en kan eenvoudig overleg gepleegd worden binnen het team. Tevens kunnen er eenvoudig bestanden worden gedeeld en is er de mogelijkheid om (gelijktijdig) samen te werken aan hetzelfde bestand. Gestructureerd en optimaal samenwerken met een mogelijke uitbreiding van andere geïntegreerde componenten van Office 365 (zoals OneNote, Planner en Flow). Door te werken in Microsoft Teams ontstaat er een automatische versiehistorie van bestanden voor een gedegen versiebeheer. Dit stelt u in staat om goed te kunnen anticiperen op de dynamische omgeving van de wet- en regelgeving omtrent gegevensbeheer.

Be-Sync helpt u graag verder …

Email
LinkedIn
Twitter