strategisch advies

Veranderende wereld om ons heen

De wereld is steeds sneller aan het veranderen. In onze bedrijfsvoering moeten we hier continue op anticiperen en meebewegen met de vragen uit de markt. Steeds sneller komen er nieuwe en complexere vragen op ons bord. Om onze goede marktpositie te behouden moeten we steeds flexibeler zijn en moeten we in kunnen spelen op vraagstukken van onze klanten en opdrachtgevers. De strategische inzet van ICT-hulpmiddelen en het voorbereiden van uw medewerkers hierop zijn wat kleine voorbeelden hierin.

Strategische keuzes maken is vaak lastig. Zeker als die van levensbelang kunnen zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Daarom worden ze maar al te vaak (te lang) uitgesteld. Door er samen goed over van gedachten te wisselen kunnen we dit proces wellicht samen doorlopen. Uiteindelijk moet de doelstelling zijn om een heldere koers voor uw bedrijf en uw mensen uit te stippelen.

  • Het formuleren van een strategie voor de te varen koers voor de komende jaren.
  • Het doorvertalen van de strategie in een concreet uitgewerkt businessplan.
  • Het onderzoeken van de wenselijkheid en haalbaarheid van strategische samenwerkingsvormen.
  • Het onderzoeken van uw ICT-omgeving op geschiktheid van de nieuwe strategie.

  • verandering

    Uw bedrijf opereert in een omgeving waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn. Veranderingen bij uw opdrachtgevers, klanten, leveranciers, concurrenten en werknemers maken dat u steeds opnieuw keuzes moet maken. Zelf doen of uitbesteden, samenwerken met andere partijen of fuseren, nieuwe producten ontwikkelen of bestaande samenwerkingsverbanden uitbouwen. U hebt daarbij behoefte aan een duidelijke koers, waardoor u betere keuzes kunt maken. Een helder strategisch plan kan daarbij als kompas dienen.

    "Be-Sync kan u helpen om een heldere koers voor uw bedrijf uit te zetten."