Sharepoint projecten portaal

Algemeen

Met het Be-Sync Projecten & Informatie Portaal krijgt u de mogelijkheid om alle bestaande informatie in uw organisatie te ontsluiten naar 1 gebruikersomgeving. In het Be-Sync Projecten & Informatie Portaal komen al uw (bron) informatiesystemen bijeen om de gebruiker te helpen snel en makkelijk informatie te zoeken maar ook om deze te verwerken.

Projecten

In het projecten deel krijgt u een Digitaal Projecten Dossier en een Project Management Systeem in één gebruikers omgeving. Door het bijeen brengen van alle relevante project informatie wordt een prettige en efficiënte werkomgeving gecreëerd voor alle project betrokkenen, intern en extern.

Denk hierbij aan het zoeken naar gegevens over de begroting, inkooporders, contracten, verslagen, klantgegevens of bijvoorbeeld gegevens over de planning of de laatst gewijzigde actuele documenten. Vanzelfsprekend zijn ook zaken als een uitvoerdersdagboek met werkbare- en niet werkbare dagen opgenomen en kunt u aangeven wat er is gebeurt op de bouwplaats. Uw persoonlijk uit te voeren acties netjes en overzichtelijk gepresenteerd in uw persoonlijke dashboard. Uw KAM / BMS optimaal en uniform ingezet binnen uw projecten met hergebruik van bestaand informatie. In maximaal 3x keer klikken komt u bij de juiste actuele informatie.

informatie

Het informatie deel wordt ook wel gezien als een intranet waarin alle belangrijke informatie van het bedrijf wordt gedeeld met betrokken medewerkers. Op het intranet deelt u alle relevante informatie zoals bedrijfsnieuws, personeelshandboek, verlofdagen, declaraties, "smoelenboek" en al uw standaard documenten (sjablonen) voor het bedrijf of project.

Tot op heden heeft de gebruiker veel verschillende informatiesystemen waar hij of zij mee moet werken. Deze verschillende systemen vragen om steeds weer andere / specifieke kennis. Door al deze specifieke informatie(systemen) naar 1 Projecten & Informatie Portaal te brengen wordt het werken voor de gebruiker een stuk eenvoudiger en efficiënter.

Moderne technologie maakt het steeds makkelijker om de bestaande informatiesystemen te ontsluiten naar het centrale Projecten & Informatie Portaal.